جعبه کمک های اولیه لوتوس

خرید محصول جعبه کمک های اولیه لوتوس
فروشنده: ایمان مارکت

قیمت: تومان ۱۷۰,۰۰۰

توضیحات
 این جعبه که قابلیت تغییر طبقه‌بندی را دارد، به تعدادی وسایل بهداشتی مخصوص بستن زخم و جراحات محدود، مجهز شده است. گاز استریل، چسب زخم، باند زخم، پنبه و یک جفت دستکش جراحی، محتویات این جعبه را تشکیل می‌دهند.
قیمت محصول:
تومان ۱۷۰,۰۰۰