پالس اکسیمتر

خرید محصول پالس اکسیمتر

قیمت: تومان ۲۹۰,۰۰۰

توضیحات

اندازه گیری ضربان قلب و سطح اکسیژن خون

قیمت محصول:
تومان ۲۹۰,۰۰۰