آنژیوکتخرید محصول آنژیوکت
فروشنده: ایمان مارکت

قیمت: تومان ۱۰,۰۰۰

توضیحات

آنژیوکت  دارای بال‌های قابل انعطاف بوده که چسبندگی خوبی را برای استفاده آسان، تثبیت ایمن و همچنین جلوگیری از تماس پوست با اتصال قفل لوتر فراهم می‌کند. بیشتر جهت سرم تراپی و تزریق داروهای بیمارستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قیمت محصول:
تومان ۱۰,۰۰۰