محافظ پانسمان دست بلند تا کتف پاس باند

ارسال بین 3 تا 5 روز کاری در سراسر کشور
ارسال در مشهد 1 روز کاری با الوپیک
خرید محصول محافظ پانسمان دست بلند تا کتف پاس باند

قیمت: تومان ۱۵۰,۰۰۰

موجودی:موجود

توضیحات
محافظ پانسمان در دو نوع دست بلند تا کتف عادی و دست بلند تا کتف چاق و تنومند موجود می باشد
طول محافظ : ۱۱۰ سانتی متر
حداکثر اندازه دور عضو : ۴۸ سانتی متر
حفره ورودی : ۴.۳ سانتی متر
حفره ورودی در محافظ پانسمان چاق و تنومند : ۶ سانتی متر
قیمت محصول:
تومان ۱۵۰,۰۰۰