محافظ پانسمان دست کوتاه تا آرنج پاس باند

ارسال بین 3 تا 5 روز کاری در سراسر کشور
ارسال در مشهد 1 روز کاری با الوپیک
خرید محصول محافظ پانسمان دست کوتاه تا آرنج پاس باند

قیمت: تومان ۱۵۰,۰۰۰

موجودی:موجود

توضیحات
طول محافظ : ۶۰ سانتی متر
حداکثر اندازه دور عضو : ۳۵ سانتی متر
حفره ورودی : ۳.۳ سانتی متر
قیمت محصول:
تومان ۱۵۰,۰۰۰