کمربند طبی مدل ۱۴۰۱خرید محصول کمربند طبی مدل ۱۴۰۱
فروشنده: ایمان مارکت

قیمت: تومان ۳۶۰,۰۰۰

توضیحات

کمربند چهار فنره سخت نئوپرنی به صورت زیر است: مهره هاي ستون فقرات كمري بواسطه ديسكهاي بين مهره اي با يكديگر مفصل ميشوند. تنشهاي ناشي از حمل و نقل اجسام سنگين و خمشهاي ناصحيح از ناحيه كمر ميتوانند موجب بيرون زدگي ديسك از فضاي بين مهره اي گردند. اين عارضه عامل فشار برروي ريشه هاي عصب سياتيك و بروز درد انتشاري برروي اعضاي اندام تحتاني مي گردد، گرفتگي ماهيچه هاي ناحيه كمر نيز از ديگر علل دردهاي ستون فقرا ت كمري مي باشد.

  • جنس  :  نئوپرن
  • کاربرد  :  کمر
  • ویژگی مواد ضد  :  حساسیت
  • نحوه بسته شدن  :  چسبی
قیمت محصول:
تومان ۳۶۰,۰۰۰